ادامه مطلب +۱۱ شهریور ۱۳۹۸ توسط hamidreza680 در الکترود

جوشکاری میگ بر روی آلومینیوم

ادامه مطلب +۰۲ تیر ۱۳۹۷ توسط hamidreza680 در الکترود

طبقه بندی الکترود ها از نظر جنس فلز

ادامه مطلب +۲۳ خرداد ۱۳۹۷ توسط hamidreza680 در الکترود

الکترودهای روکش سخت

ادامه مطلب +۲۳ خرداد ۱۳۹۷ توسط hamidreza680 در الکترود

جنس هسته الکترود

ذوب اکترودادامه مطلب +۲۳ خرداد ۱۳۹۷ توسط hamidreza680 در الکترود

نرخ ذوب الکترود

بازگشت به بالا