ادامه مطلب +۰۲ تیر ۱۳۹۷ توسط hamidreza680 در الکترود

طبقه بندی الکترود ها از نظر جنس فلز

ادامه مطلب +۲۳ خرداد ۱۳۹۷ توسط hamidreza680 در الکترود

الکترودهای روکش سخت

ادامه مطلب +۲۳ خرداد ۱۳۹۷ توسط hamidreza680 در الکترود

جنس هسته الکترود

ذوب اکترودادامه مطلب +۲۳ خرداد ۱۳۹۷ توسط hamidreza680 در الکترود

نرخ ذوب الکترود

ادامه مطلب +۱۲ خرداد ۱۳۹۷ توسط hamidreza680 در الکترود

زاویه دهی به الکترود

بازگشت به بالا