محصول

محصولات بر اساس روش های جوشکاری

الکترودهای روکش دار جهت جوشکاری دستی(MMAW)

این فرآیند در حال حاضر بیشترین کاربرد را در صنایع…

سیم جوش های توپودری(FCAW)

جوشکاری با سیم­ جوش­ های توپودری روشی اتوماتیک یا نیمه…

سیم جوش های زیر پودری(SAW)

همان­طور که گفته شد در روش قوس الکتریکی و الکترود…

بازگشت به بالا