021-66170373

بزرگراه آیت الله سعیدی، شهرک صنعتی چهار دانگه ، شهرک سهند سوله های بنفش

ما را دنبال کنید:

تماس با ما

راه های ارتباطی با ما

تلفن همراه:

جناب نصراللهی
جناب مقدم

تلفن های شرکت:

کد پستی و فکس:

آدرس کارخانه:

فرم تماس

نام و نام خانوادگی