درباره پاشاجوش

پاشاجوش به عنوان یک شرکت مهندسی – بازرگانی با دو دهه سابقه فعالیت در زمینه تأمین مواد مصرفی جوشکاری در راستای ارتقاء سطح کیفی محصولات، بهبود مستمر، جلب رضایت مشتریان که سنگ بنای اصلی این شرکت می باشد. همچنین پاشاجوش نمایندگی رسمی:

  • پاشاجوش نمایندگی فروش محصولات میگ ولد فرانسه در ایران است.

  • پاشاجوش نمایندگی فروش محصولات مستر ولد نیز به حساب می آید.

  • پاشاجوش اولین فروشنده محصولات اصلی ایتالیایی safra است.

  • تاچ ولد دیگر برند تحت پوشش پاشاجوس به حساب می آید.